SOS for kids Foundation

“Stichting Zorgplein – SOS for kids Foundation” is een initiatief van Behandelcentrum Zorgplein. Het doel van de stichting is het kosteloos verlenen van jeugdzorg in ontwikkelingslanden. De bestuurders van de stichting voeren hun taken geheel op vrijwillige basis uit. De stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 78207851.

Als kinderontwikkelingsorganisatie zet “Stichting Zorgplein – SOS for kids Foundation” zich in voor het sociale en psychologische welzijn van kinderen die lijden aan de gevolgen van armoede of het missen van normale ouderlijke zorg en toezicht. Wij doen dat met name in ontwikkelingslanden en in de nasleep van oorlog en rampspoed, waarbij (de financiële middelen voor) psychische hulp niet voorhanden. Wij bieden hier gratis behandeling bij onder meer trauma’s, angsten, zelfmoordgedachten, depressie, rusteloos gedrag, woede en hechtingsproblemen. Daarnaast trainen we leraren, ook kosteloos, in ‘traumasensitief opvoeden’.

In english
As a child development organization, “Stichting Zorgplein – SOS for kids Foundation” is committed to the social and psychological well-being of children who suffer from the consequences of poverty or lack of normal parental care and supervision. We do this especially in developing countries and in the aftermath of war and disaster, where (the financial resources for) psychological help are not available. Here we offer free treatment for trauma, anxiety, suicidal thoughts, depression, restless behavior, anger and attachment problems. We also train teachers, also free of charge, in “trauma-sensitive parenting”.

Beleidsplan Stichting Zorgplein – SOS for Kids Foundation 2020-2025