Systeemtherapie & PMST

Systeemtherapie wordt vaak ook wel gezinstherapie genoemd. ‘Systeem’ is  een term die staat voor alles wat belangrijk is in de omgeving en de leefwereld van de cliënt. Dat kan het gezin zijn, maar ook andere familie of opvoeders. Ook zij kunnen – als dat nodig is – betrokken worden in de therapie.

Samen zoeken naar een oplossing
Onze systeemtherapeut voert gesprekken met het gezin om te kijken hoe de onderlinge communicatie en omgang verbeterd kan worden en ongewenste patronen binnen het gezin doorbroken kunnen worden. Er wordt gekeken naar wat de (intergenerationele) negatieve kernovertuigingen zijn van alle gezinsleden en hoe deze effect hebben op elkaars handelen. De gezinsleden praten over de problemen in het gezin die samenhangen met de klachten of problemen van één van de kinderen. De therapeut zoekt samen met de gezinsleden naar een oplossing. Dat gebeurt meestal op de locatie van Zorgplein, maar kan ook bij het gezin thuis. De therapeut is onafhankelijk, luistert naar ieders verhaal, stelt vragen en geeft de gezinsleden opdrachten mee.

Psychomotorische Systeemtherapie (PMST)
Een andere vorm van systeemtherapie is PMST. In de PMST werkt onze psychomotorisch therapeut en de systeemtherapeut met een gezin samen, om verschuivingen binnen relationele patronen en beter leren omgaan met problematisch gedrag te bereiken. Vragen waarbij kunnen zijn: Hoe ga je met elkaar om? Van welke patronen hebben gezinsleden last? Wat werkt wel in jullie gezin en wat niet? 

De sessies vinden plaats in de gymzaal en er wordt gewerkt met ervaringsgerichte oefeningen. Waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van bewegingsgerichte activiteiten waar alle gezinsleden aan mee kunnen doen.

Vragen of aanmelden?
Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

<< Terug naar “Zorgaanbod”

Ons behandelteam is geregistreerd bij de volgende kwaliteitsregisters: