Oprichters

Pasfoto MarijkeMarijke Kloos - van der Lijn

Marijke (geboren in 1983) heeft een duidelijke passie voor zorg én ontwikkeling van mensen met een psychische en psychosociale klachten en psychiatrische problematiek. Zo is Marijke haar gehele werkleven al actief binnen de geestelijke gezondheidszorg / jeugd SGGZ, waarbij ze onder meer heeft gewerkt als hulpverlener (op verschillende crisislocaties) en als gezinsbehandelaar. Om de kwaliteit binnen de zorg nog actiever en directer te kunnen verbeteren heeft Marijke haar loopbaan voortgezet als leidinggevende binnen de (forensische) psychiatrie en vervolgens bij de klinische behandeling voor jeugd. Op deze manier kon ze haar opgedane kennis en ervaring overbrengen op collega’s én haar visie op het leveren van kwalitatieve en effectieve zorg omzetten in daden.

Om cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen helpen is Marijke van mening dat hulpverleners niet alleen dienen te beschikken over een gerichte zorgopleiding, maar zich ook geregeld moeten bijscholen. Zo heeft Marijke naast haar opleiding HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening onder meer Toegepaste Psychologie, Systeemtherapie i.c.m. Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, Cognitieve Gedragstherapie, Teamcoaching, Managementwetenschappen, Klinische Ontwikkelingspsychologie (modules kind & jeugd) en Psychotrauma gestudeerd. Marijke heeft onlangs de postdoctorale opleiding Systeemtherapie met specialisaties Kind & Jeugd en Cognitief Systeemgerichte Traumabehandeling afgerond. Om continu op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de zorg heeft Marijke ruim vijftig relevante (post master) cursussen en trainingen afgerond, waarvan een deel (toevallig) voor een groot deel van de leerroute tot kinder- en jeugdpsycholoog geldt. 

Gedurende de vele jaren dat Marijke actief is geweest bij andere zorgaanbieders zijn haar een aantal essentiële zaken opgevallen. Zo wordt er nagenoeg overal toegezegd ‘zorg op maat’ te leveren en alles in het belang van de cliënt te doen. Echter de praktijk bewijst helaas het tegendeel. Dit raakte Marijke telkens weer diep in haar hart, ze vindt dat dit anders moet én kan. Daarom heeft Marijke een nieuw zorgconcept ontwikkeld, waarbij er ook veel aandacht is voor preventie bij kinderen en jongeren met opkomende problematieken. Dit zorgconcept heet Behandelcentrum Zorgplein!

PasfotoSijbren van der Lijn

Sijbren (geboren in 1977) is bij Behandelcentrum Zorgplein de spil op het gebied van organisatie & bedrijfsvoering. In 2001 heeft Sijbren de studie Small Business & Retail Management afgerond, daarna heeft hij gewerkt als onder meer accountmanager, projectleider en leidinggevende. Zijn specialiteit lag op het gebied van e-learning oplossingen voor onderwijsinstellingen. Zo heeft Sijbren nagenoeg iedere VO-school van binnen gezien om projecten te leiden, trainingen te geven en presentaties te verzorgen voor docenten, management en directie. 

Gedurende zijn werk in het bedrijfsleven kreeg Sijbren steeds sterker het gevoel om een andere, meer sociaal maatschappelijke richting op te gaan om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor kinderen, jongeren en gezinnen in nood. Deze persoonlijke zoektocht heeft in 2016 uiteindelijk geleid tot een totale carrier switch om samen met zijn vrouw Marijke Behandelcentrum Zorgplein op te richten. En dat is een goede beslissing gebleken!