Ouder- en gezinsbegeleiding

Ouderbegeleiding versterkt de kwaliteiten van ouders en draagt bij aan een verbetering van de ouder-kind relatie. Door vragen over de opvoeding en het ouderschap te bespreken wordt de ouder zekerder in zijn/haar handelen en vergroot de ouder zijn vaardigheden als opvoeder. Als er vooral ondersteuning nodig is bij communicatie tussen de gezinsleden, dan spreken we van gezinsbegeleiding.

Wanneer ouderbegeleiding?
Ouderbegeleiding is een goede optie als:

  • een kind emotionele problemen heeft en ouders niet goed weten hoe hiermee om te gaan;
  • er problemen zijn in de omgang tussen ouders en kind;
  • ouders net gehoord hebben dat hun kind een psychiatrische stoornis heeft en vragen hebben over wat een dergelijke stoornis inhoudt en hoe hier het beste mee om te gaan;
  • het kind problemen heeft in de omgang met andere kinderen;
  • het kind een nare ervaring heeft meegemaakt en ouders niet weten hoe het kind het best te ondersteunen;
  • ouders gescheiden zijn en het kind met ernstig probleemgedrag reageert.

Vragen of aanmelden?
Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

<< Terug naar “Zorgaanbod”

Ons behandelteam is geregistreerd bij de volgende kwaliteitsregisters: