BackToSchool

Ons BackToSchool- programma is specifiek gericht op kinderen/jongeren:

  • waarbij er sprake is van (gedeeltelijke) schooluitval en/of een problematische thuissituatie;
  • die in aanleg voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben, maar in hun ontwikkeling bedreigd of belemmerd worden a.g.v. gedragsproblematiek, systeem-problematiek, internaliserende problematiek, ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen;
  • die intensieve zorg nodig hebben, maar bij wie opname in een 24-uurs behandelsetting een te grote stap is.

Binnen het programma wordt er gewerkt vanuit systemisch perspectief, waarbij de verbinding gemaakt wordt tussen kindniveau (gedrag), gezinsniveau en schoolniveau. De looptijd bedraagt circa 6 maanden (exclusief diagnostiek), waarbij kinderen/jongeren gemiddeld drie halve dagen p/week in behandeling zijn. 

Vragen of aanmelden?
Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

<< Terug naar “Behandelprogramma’s”

Ons behandelteam is geregistreerd bij de volgende kwaliteitsregisters: