Traumabehandeling

Er zijn veel gebeurtenissen die leiden tot trauma’s bij kinderen en jongeren:

  • Acute, onverwachte schokkende gebeurtenissen, zoals een auto-ongeluk, brand, scheidende ouders of het verlies van een dierbare.
  • Schokkende gebeurtenissen die veel langer duren, zoals ernstige verwaarlozing, seksueel misbruik, huiselijk geweld of, bij vluchtelingen, oorlogsgeweld. Er is gevoel van onveiligheid en het kind heeft bijvoorbeeld last van nachtmerries.

De manier waarop kinderen en jongeren ingrijpende gebeurtenissen verwerken, verschilt. Is een kind niet in staat dergelijke gebeurtenissen zelf of met behulp van ouders te verwerken, dan houdt het kind vaak langdurig klachten. Kinderen en jongeren laten uiteenlopende reacties zien: zij beleven het voorval steeds opnieuw, vermijden de herinnering aan de gebeurtenis, hebben slaapproblemen, zijn opvliegend en hebben een gebrekkige concentratie. Het kind kan ook lichamelijke klachten krijgen, zoals buikpijn en hoofdpijn. Een andere aanwijzing is het vertonen van aanhankelijk en claimend gedrag. Soms zijn de gevolgen direct zichtbaar, soms pas veel later. Wanneer deze klachten ernstig zijn of te lang aanhouden, dan is behandeling noodzakelijk. Dit beperkt de emotionele last voor kind én ouders en voorkomt langdurige schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling.

Onze behandeling
Traumagerichte cognitieve gedragstherapie, Write jr, EMDR, NET, Rescripting. Vindt in een set van behandelsoorten plaats i.v.m. een extra therapie gericht om trauma uit het lijf te halen.

Vragen of aanmelden?
Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

<< Terug naar “Zorgaanbod”

Ons behandelteam is geregistreerd bij de volgende kwaliteitsregisters: