Financiering

Financiering
Voor bekostiging vanuit de gemeente dient er een beschikking voor uw kind of gezin aangevraagd te worden. U kunt hiervoor terecht bij afdeling Jeugd & Gezin van uw gemeente. Deelname via PGB behoort ook tot de mogelijkheden. 

Vergoeding aanvullende verzekering (alleen gemeente Dronten)
Indien u geen aanvullende verzekering heeft, zal vaktherapie volledig bekostigd worden door uw gemeente. Indien u wel een aanvullende verzekering heeft, dan kan het zijn d
at een deel vergoed wordt door uw aanvullende verzekering en het restant door de gemeente Dronten. De vergoeding voor vaktherapie is verzekerings- en pakket afhankelijk. Het is belangrijk dit na te vragen bij uw verzekeraar.

<< Terug naar Organisatie