Klachtenprocedure

Niet tevreden? Laat het ons weten! Het woord "klacht" klinkt negatief. Maar dat hoeft niet zo te zijn.

Wat is een klacht?
Een klacht is een uiting van ongenoegen. Bij een klacht gaat het om zaken die volgens u anders hadden moeten of kunnen verlopen.

Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over:
- een hulpverlener (in functie) van Behandelcentrum Zorgplein;
- Behandelcentrum Zorgplein als organisatie.

Een klacht indienen
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw klacht om te gaan, zodat er gezamenlijk een passende oplossing gevonden kan worden. Wij staan voor een open en transparante communicatie. Indien u een klacht heeft, nodigen wij u uit om persoonlijk met ons in gesprek te gaan. Neem hiervoor contact met ons op.

Klachtenfunctionaris
Indien u de voorkeur heeft om met een onafhankelijk persoon over uw klacht in gesprek te gaan, kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Stuur hiervoor uw klacht naar 
klacht@zorgplein.nl. De klachtenfunctionaris zal uw klacht onderzoeken en binnen 1 week contact met u opnemen.

Vertrouwenspersoon
Naast de onafhankelijke klachtenfunctionaris heeft Behandelcentrum Zorgplein een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol bij het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag en na een incident naar een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en deskundig. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die vragen, onvrede of klachten heeft over omgangsvormen binnen de organisatie. Stuur hiervoor een e-mail naar vertrouwenspersoon@zorgplein.nl.

U kunt ook een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Jeugdstem (voorheen AKJ). Voor meer informatie kijk op www.jeugdstem.nl.

Geschillencommissie zorg
Behandelcentrum Zorgplein is aangesloten bij de geschillencommissie zorg. Als u er samen met de klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon niet uitkomt, kan de klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon besluiten om de zaak voor te leggen aan de geschillencommissie zorg.

<< Terug naar Organisatie