Beeldende therapie

Beeldende (of creatieve) therapie is een effectieve behandelmethode bij problemen op sociaal-emotioneel gebied én bij het verwerken of plaats geven van ingrijpende gebeurtenissen. In deze vorm van therapie wordt niet alleen gepraat, maar is het beeldend vormgeven een belangrijk onderdeel. Creatieve activiteiten vormen een extra communicatiemiddel en helpen uitdrukking te geven aan gevoelens en gedachten. Bovendien biedt het de mogelijkheid te leren door ‘doen en ervaren’.

Onze therapie is gericht op zowel de sociale-, emotionele-, cognitieve- als persoonlijkheidsontwikkeling. Er wordt niet alleen geleerd om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen, maar ook om uitdrukking te geven aan de eigen gedachten en gevoelens. De therapie brengt een veranderingsproces tot stand. Kinderen en jongeren krijgen de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het leren door te ‘doen en ervaren’ in de alledaagse praktijk, waardoor de eigen regie (weer) snel opgepakt kan worden.

Voor welke problematiek/klachten?
De klachten en het probleemgedrag kunnen zeer uiteenlopend zijn. Er is sprake van somberheids- of angstgevoelens, moeizaam contact met leeftijdgenoten of klachten als bed plassen en nachtmerries. Het kind/jongere vertoont opvallend teruggetrokken, afhankelijk of juist dominant en opstandig gedrag. Bij ingrijpende gebeurtenissen kan gedacht worden aan echtscheiding van ouders, ziekte of overlijden van een dierbare, seksueel misbruik, agressie, pesten, een ongeluk of een ziekenhuisopname.   

Werkwijze
De therapie wordt afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind of jongere, waarbij onze therapeut inspeelt op ieders behoeftes en gevoelens. Naast gespreksvoering wordt gebruik gemaakt van creatieve activiteiten zoals tekenen, schilderen en het werken met klei, gips, stof of hout. De therapie kan zowel individueel, in groepsvorm als in gezinsverband worden aangeboden, afhankelijk van de hulpvraag. De duur van de therapie verschilt per individu en per situatie, de frequentie is doorgaans eenmaal per week een uur.

Wat maakt onze beeldende therapie zo effectief?
Onze beeldende therapie is zo effectief door onder meer de integratie van Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGT zeer effectief is bij veel psychosociale problemen en (gedrags)problemen/stoornissen. Binnen CGT worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Door de combinatie van Beeldende therapie én CGT wordt er bij Zorgplein nog sneller vooruitgang geboekt. In 2019 zijn bij 93,2% van de afgeronde behandeltrajecten alle doelen volledig behaald. In 2020 en 2021 had Corona een behoorlijke impact op cliënten en organisatie, desondanks scoort Behandelcentrum Zorgplein nog steeds erg hoog op effectiviteit met 89% (2020) en 88,3% (2021).

Vragen of aanmelden?
Heeft u vragen, aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen.

<< Terug naar "Zorgaanbod"