PMT

Psychomotorische therapie is een effectieve behandelmethode voor psychosociale klachten en gedragsproblemen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende bewegingsvormen, zoals sport en spelvormen en lichaamsgerichte oefenvormen en technieken. Hierdoor komen kinderen en jongeren letterlijk in beweging of worden juist stilgezet bij een situatie en hun ervaringen.

Onze therapie is gericht op zowel de sociale-, emotionele-, cognitieve- als persoonlijkheidsontwikkeling. Er wordt niet alleen geleerd om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen, maar ook om uitdrukking te geven aan de eigen gedachten en gevoelens. De therapie brengt een veranderingsproces tot stand. Kinderen en jongeren krijgen de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het leren door te ‘doen en ervaren’ in de alledaagse praktijk, waardoor de eigen regie (weer) snel opgepakt kan worden.


Voor welke problematiek/klachten?
- Sociaal/ emotioneel: - Agressieproblemen, - Stil en teruggetrokken gedrag, - Aangaan en onderhouden van sociale contacten, - (Faal-)angst, negatief zelfbeeld en/of weinig zelfvertrouwen, - Gespannenheid en onrust, - Verlieservaring (scheiding, overlijden dierbare), - Affect-regulatieproblemen;
- Cognitief: - Concentratie, plannings- en informatieverwerkingsproblemen, - Impulsiviteit, - Motivatieproblemen;
- Beweging: - Te weinig lichaamsbesef, - Overbeweeglijkheid.

Werkwijze
De therapie wordt afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind of jongere, waarbij onze therapeut inspeelt op ieders behoeftes en gevoelens. Zo kan het accent in de therapie liggen op:

- het samen met het kind/jongere stilstaan bij het Ik: wie ben ik; wat wil ik;
- wat kan ik en wat voel ik;
- het leren grip krijgen op de eigen emoties;
- het sociale functioneren;
- cognitieve vaardigheden, zoals planmatig werken.

De therapie kan zowel individueel, in groepsvorm als in gezinsverband worden aangeboden, afhankelijk van de hulpvraag. De duur van de therapie verschilt per individu en per situatie, de frequentie is doorgaans eenmaal per week een uur.

Wat maakt onze PMT zo effectief?
Onze PMT is zo effectief door onder meer de integratie van Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGT zeer effectief is bij veel psychosociale problemen en (gedrags)problemen/stoornissen. Binnen CGT worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Door de combinatie van PMT én CGT wordt er bij Zorgplein nog sneller vooruitgang geboekt. In 2019 zijn bij 93,2% van de afgeronde behandeltrajecten alle doelen volledig behaald. In 2020 en 2021 had Corona een behoorlijke impact op cliënten en organisatie, desondanks scoort Behandelcentrum Zorgplein nog steeds erg hoog op effectiviteit met 89% (2020) en 88,3% (2021).

Vragen of aanmeldingen?
Heeft u vragen, aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen. 

<< Terug naar "Zorgaanbod"

Ons behandelteam is geregistreerd bij de volgende kwaliteitsregisters: