Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Het regelt de privacyrechten van burgers en geeft verplichtingen voor overheden en bedrijven. Behandelcentrum Zorgplein voldoet aan de in de AVG gestelde eisen en slaat alleen gegevens op die in het kader van de hulpverlening van belang zijn. Opslag vindt plaats in beveiligde (gecertificeerde) elektronische systemen die voldoen aan de vereiste veiligheidsnormeringen.

De wet geeft aan dat cliënt het recht heeft zijn/haar gegevens in te zien en, op verzoek, in afschrift te verkrijgen. Voor de start van de hulpverlening ontvangen cliënten/ouders een startpakket met daarin uitgebreide informatie over onder meer de AVG en zijn/haar rechten.

<< Terug naar ‘Over ons’