Kwaliteit

Jeugdhulp is geen kinderspel. Daarom stellen wij bijzonder hoge eisen aan onze organisatie en hulpverleners. Zo werken wij uitsluitend met hulpverleners die geregistreerd staan bij een erkend kwaliteitsregister, waardoor onze vakbekwaamheid verzekerd is. Alle hulpverleners beschikken over een afgeronde HBO en/of WO opleiding. Daarnaast zijn ze ‘post geschoold’ in de systeemtherapie, gezinsdiagnostiek en cognitieve gedragstherapie. En meerdere hulpverleners zijn gespecialiseerd in psychotrauma behandeling.

NEN-EN-ISO9001 Kwaliteitsmanagementsysteem
Behandelcentrum Zorgplein voldoet aan de nieuwste ISO 9001 norm: ISO 9001:2015. Het ISO 9001:2015 is een internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagement. Met het ISO 9001 certificaat wordt aangetoond dat we voldoen aan cliënteisen en verwachtingen en dat continue verbeteren in onze organisatie geborgd is. 

Hoge effectiviteit 
In 2019 zijn bij 93,2% van de afgeronde behandeltrajecten alle doelen volledig behaald. In 2020 en 2021 had Corona een behoorlijke impact op cliënten en organisatie, desondanks scoort Behandelcentrum Zorgplein nog steeds hoog op effectiviteit met 89% (2020) en 88,3% (2021).

Behandelmethodes
I.s.m. zorgpartners Connected Together en Context werken we onder meer met de volgende behandelmethodes: Infant Mental Health, Systeemtherapie, Psychotherapie, Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, EMDR, WRITEjr, Narratieve Exposure Therapie, Imaginaire Exposure,  Relationele gezinstherapie (RGT), Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG), Denken + Doen = Durven, De dappere kat, Bedwing je dwang, Samen 1 Plan, Wraparound Care Model, Geweldloos verzet in gezinnen, 1 Gezin 1 Plan, Theraplay, preventieprogramma, gezinsgericht behandelprogramma, deeltijd behandelprogramma, verschillende soorten vaktherapie i.c.m. CGT, Signs of Safety, oplossingsgericht werken. De meeste van deze interventies staan bekend als goed/wetenschappelijk onderbouwd bij het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. 

Kwaliteit en wetgeving
Binnen Zorgplein wordt gebruik gemaakt van de behandelwijze zoals voorgeschreven in de landelijke protocollen/beroepscodes. De kwaliteit van zorg wordt onder andere bewaakt door bijscholing volgens de accreditatie van de onderstaande kwaliteitsregisters/beroepsverenigingen. Voor- en nametingen van het verloop van de zorgverlening gebeurt o.b.v. kwaliteitsinstrumenten. Onze zorgprofessionals hebben regelmatig intercollegiale toetsing in de vorm van intervisie en supervisie en scholen zich regelmatig bij. Tevens wordt de kwaliteit, zowel zorginhoudelijk als op het gebied van de bedrijfsvoering, regelmatig getoetst bij onafhankelijke senior organisatieadviseurs die dienen als ‘klankbord’ om de oprichters scherp te houden.

Aangesloten bij
Ons behandelteam is aangesloten bij BIG, NIP, SKJ, FVB, NVO, NVPMT, NVBT, RBCZ en NFG. Behandelcentrum Zorgplein is lid van BVKZ.

<< Terug naar 'Over ons'

Ons behandelteam is geregistreerd bij de volgende kwaliteitsregisters: