Gezins-Creatieve Therapie (GCT)

Soms is het thuis minder gezellig en is het goed om samen aan de slag te gaan met de Gezins-Creatieve-Therapie-methode (GCT). Bij ouders kan er behoefte zijn aan handvatten in de omgang met hun kinderen. GCT is bij uitstek geschikt voor ouders die adviezen en tips (verbale ouderbegeleiding) willen omzetten in daadwerkelijk handelen en die willen onderzoeken wat werkt in de ‘praktijk’ van het eigen gezin.

Werkwijze
Bij Gezins-Creatieve Therapie staat beeldend werken centraal. Eigen aan de methodiek is dat de ouders gestimuleerd worden om zelf de werkdoelen aan te geven. Op basis van deze werkdoelen zoekt de beeldend therapeut naar geschikte beeldende opdrachten waarbij het gezin in beweging wordt gebracht. De opdrachten worden samen met de therapeut voorbereid en tijdens de therapie gaat het gezin samen iets maken terwijl de therapeut observeert. De therapeut stelt zich daarbij op als coach van de ouder(s) op basis van de werkdoelen. De eerste succeservaringen kunnen zo worden geboekt. De gezinsleden ervaren daarmee dat ze in staat zijn positiever met elkaar om te gaan.

Doelstelling
De therapie richt zich op positieve veranderingen in het interactiepatroon van het gezin. Ouders doen succeservaringen op in de aansturing van hun kinderen, waardoor ze zich weer competent gaan voelen bij de opvoeding en leren inspelen op een leeftijdsadequate manier. Ouders leren overleggen, taken verdelen, plannen en leiding nemen.

Praktische informatie
Ouder(s) en kind(eren) komen (meestal) wekelijks voor een sessie van een uur naar Behandelcentrum Zorgplein.

Vragen of aanmelden?
Voor meer informatie over onze Creatieve therapie (ook wel Beeldende therapie genoemd), klik hier. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

<< Terug naar “Zorgaanbod”

Ons behandelteam is geregistreerd bij de volgende kwaliteitsregisters: