Wachttijd

Behandelcentrum Zorgplein doet er alles aan om de wachttijd tot een minimum te beperken. De onderstaande wachttijd is een indicatie, door omstandigheden kan de wachttijd soms langer of juist korter zijn. De wachttijd wordt minimaal één keer per maand bijgewerkt.

Locatie Intake Behandeling na intake
Kampen 2 weken Diagnostiek: 20 weken maand

Systemisch(gezin): 4 weken

Individueel: 4 weken (afhankelijk van de problematiek/therapiesoort)

Dronten 2 weken Diagnostiek: Voorlopige aanmeldstop (uitgezonderd cliënten die al in zorg zijn)

Systemisch(gezin): 8 weken

Individueel: 16 weken (afhankelijk van de problematiek/therapiesoort)

Om u zo snel mogelijk te helpen, wordt het intakegesprek gepland op onze locatie waar als eerste plek is (Dronten of Kampen). Wanneer u de intake in uw eigen woonplaats wilt inplannen, dan kan de wachttijd mogelijk iets langer zijn. De wachttijd is gebaseerd op ruimte in de agenda van Behandelcentrum Zorgplein. Echter, vakanties, onvoorziene omstandigheden of een niet overeenkomende mogelijkheid met genodigde(n) kan leiden tot vertraging bij de intake.  

​De wachttijd voor intake is de tijd die u moet wachten vanaf het moment dat de aanmelding compleet is (verwijzing gemeente, arts, voogd of andere verwijzer).

De wachttijd voor behandeling betreft de tijd die u moet wachten tussen het intakegesprek tot aan daadwerkelijke behandeling/diagnostiek.​ De behandeling kan gestart worden zodra alle informatie bij ons binnen is.  

Werkwijze van verwijzing tot start behandeling

Zodra wij de officiële verwijzing hebben ontvangen, zullen wij contact met u opnemen en een aantal vragenlijsten opsturen die wij nodig hebben om het intakegesprek voor te bereiden. Zodra wij de ingevulde vragenlijsten ingevuld retour hebben ontvangen, plannen wij met u het intakegesprek in.  Bij het intakegesprek wordt besproken welke therapiesoort het meest passend is, op basis daarvan wordt het kind/gezin op de wachtlijst geplaatst. Deze wachttijd kan per therapiesoort variëren. Zodra er zicht is op de startdatum, wordt u op de hoogte gebracht.  

Voor diagnostiek geldt dat, zodra wij de verwijzing binnen hebben, de cliënt op de wachtlijst geplaatst wordt. Zodra het onderzoekstraject gestart kan worden, wordt u uitgenodigd. Zo zorgen we ervoor dat we de meest recente informatie hebben voor een zorgvuldig onderzoekstraject.