Compleet zorgaanbod onder één dak

Complexe problematiek bij jeugd en gezin vraagt om een brede, multidisciplinaire aanpak. Daarom bieden wij een compleet zorgaanbod onder één dak, bestaande uit: Specialistische GGZ, meerdere therapiesoorten, naschoolse (groeps)behandeling, begeleiding tot aan kortdurend verblijf in het weekend. Hierdoor zijn we in staat om nog beter aan te sluiten op de vraag en behoefte van kind, ouders en gezin. 

Speerpunten waar we ons op richten zijn:

- Altijd op zoek naar de vraag achter de vraag;
- Systemische aanpak;
- Talige én ervaringsgerichte therapie;
- Positieve psychologie;
- Persoonlijke benadering en maatwerk;

<< Terug naar startpagina