Compleet zorgaanbod onder één dak

Complexe problematiek bij jeugd en gezin vraagt om een brede, multidisciplinaire aanpak. Daarom bieden wij een compleet zorgaanbod onder één dak (van begeleiding, naschoolse dagbehandeling, meerdere therapievormen, kortdurend verblijf t/m specialistische GGZ). Dit doen we i.s.m. zorgpartners Connected Together (specialistische GGZ) en Context Flevoland (specialist in hechtingsproblematiek). Hierdoor zijn we in staat om nog beter aan te sluiten op de vraag en behoefte van kind, ouders en gezin. 

Speerpunten waar we ons op richten zijn:

- Integrale aanpak en systemisch werken;
- Vraaggericht, maatwerk en een persoonlijke benadering;
- Op zoek naar de vraag achter de vraag.

<< Terug naar startpagina