/Verzorgd wonen
Verzorgt wonen kan op veel verschillende manieren. Op deze pagina's vindt u een aantal adressen waar u naar aangapaste woningen/ woonvormen door heel Nederland kunt zoeken.
Goede buur
Deze site biedt informatie over wonen en zorg voor senioren. Er kan gezocht worden naar een verzorgingshuis door heel Nederland. www.eengoedebuur.nl
Habion
Site van landelijk werkende stichting die gespecialiseerd is in de ontwikkeling
en realisatie van aangepaste woonvormen. Er kan gezocht worden naar een aangepaste woning. www.habion.nl
�s Heeren Loo Zorggroep
Deze organisatie ondersteunt mensen met een verstandelijke handicap. Zij realiseren o.a. woonvoorzieningen afhankelijk van de zorgbehoefte. www.sheerenloo.nl
Woonzorg Nederland
Site van landelijke organisatie voor seniorenhuisvesting. Er kan gezocht
worden op zowel huur, alsook koopwoningen door heel Nederland. www.woonzorg.nl