/Overheid
Op deze pagina vind u adressen naar overheid gerelateerde organisaties. Met overheid gerelateerde organisatie worden organisaties die onder de verantwoordelijkheid vallen van ��n van de ministeries.
BIG-register
Het BIG-register registreert apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. www.bigregister.nl
Keuringsraad KOAG/KAG
De KOAG houdt toezicht op de naleving van de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG). www.koagkag.nl
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
De RVZ is het adviesorgaan dat de regering adviseert over het beleid voor de volksgezondheid en zorg. www.rvz.net
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Het RIVM doet onderzoek op het gebied van volksgezondheid en milieu, in opdracht van het Ministeries van VWS, VROM en LNV. www.rivm.nl
Relevante ministeries
Onderstaand vindt u een overzicht van de betrokken/ relevante ministeries. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport VROM Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.