/Opleidingen
Op deze pagina vind u adressen naar overkoepelende opleidingsorganisaties en instituten. Voor elk van deze organisaties
en instituten geldt dat zij gespecialiseerd zijn in opleidingen in de zorgsector.
Landelijk orgaan beroepsonderwijs
Site van de OVDB. De OVDB is het landelijk orgaan beroepsonderwijs in de sectoren gezondheidszorg, dienstverlening, welzijn en sport. www.ovdb.nl
Gobnet
Landelijke voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in de zorg. www.gobnet.nl
Loznet
Site over Leren en opleiden in de zorgsector www.loznet.nl
Assistentensite
De Nederlandse Assistenten Site is de internetsite v��r en d��r medewerkers met een assistenten beroep. www.assistentensite.nl